இணைய அறிவித்தல்

 

அன்பின் உறவுகளே.

அன்னையர் தினத்தில்  புதிதாய்  மலர்ந்து உலகெங்கும் மணம் பரப்ப வந்திருக்கும்

சிறுப்பிட்டி இன்போவில்  எமது கிராமத்து நிகழ்வுகள்,நலன் சார்ந்த தவல்கள்.  ஊர்புதினங்கள்,

மற்றும் வாழ்த்துக்கள்,அறிவித்தல்கள் ஆகியன.எமது மின்ஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பிவைக்கும் பட்ச்சத்தில் பிரசுரிக்கப்படும்.

  தொடர்புகட்டுக்கு

  மின்னஞல் முகவரி

Siruppiddyinfos@gmail.com

இணையுங்கள் சிறுப்பிட்டி இன்போவோடு

நன்றி

 

இ.நேமி

சுவிஸ்