சிறப்புடன் நடைபெற்ற வைரவர் வேட்டை திருவிழா(படங்கள்)

சிறப்புடன் நடைபெற்ற வைரவர் வேட்டை திருவிழா(படங்கள்)

சிறுப்பிட்டி மேற்கு ஞான வைரவர்ஆலய அலங்கார உற்சவத்தில் இன்று வேட்டைத்திருவிழா இரவு நேர பூசையின் படங்கள்
உபயம்-மு.சுந்தரலிங்கம் குடும்பம்