சிறுப்பிட்டியில் இன்று காஜா புயலின் தாக்கம்

சிறுப்பிட்டியில் இன்று காஜா புயலின் தாக்கம்

யாழ் குடாநாடு எங்கும் காஜா புயல் தாக்கிவரும் வேளையில் எம்துகிராமத்திலும் அதன் தாக்கம் ஏற்ப்படுத்தியது அதன் சில புகைப்படங்கள் சில


சிறுப்பிட்டி செய்திகள் 16.11.2018