பாடசாலைகள் இரண்டாம் தவணைக்காக இன்று ஆரம்பம்

 பாடசாலைகள்  இரண்டாம் தவணைக்காக இன்று ஆரம்பம்

நாடாளாவிய ரீதியிலுள்ள அரச பாடசாலைகள் யாவும் இரண்டாம் தவணைக் கல்வி நடவடிக்கைகளுக்காக இன்று செவ்வாய்க்கிழமை (21.04.2015) ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது.

இம் மாதம் 08 ஆம் திகதி மூடப்பட்ட பாடசாலைகள் இரண்டாம் தவணைக் கற்றல் நடவடிக்கைகளுக்காக இன்று மீண்டும் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது. யாழ்.மாவட்டப் பாடசாலைகளும் இன்று ஆரம்பமாகிய நிலையில் மாணவரின் வரவு குறைவான நிலையிலேயே காணப்பட்டது.

நாடாளாவிய ரீதியிலுள்ள சகல முஸ்லீம் பாடசாலைகளும் இரண்டாம் தவணைக்காக நேற்று ஆரம்பமாகியிருந்தது.

இதேவேளை,கல்வி அமைச்சின் சுற்று நிருபத்தின் பிரகாரம் இன்று 21 ஆம் திகதி ஆரம்பமாகும் பாடசாலைகள் யூலை மாதம் 30 ஆம் திகதி மூன்றாம் தவணைக்காக மூடப்படுமென அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.