பூமகள் கற்கை மையத்தின் இரண்டாவது ஆண்டு நிறைவு விழா 2015 காணொளிகள்

பூமகள் கற்கை மையத்தின் இரண்டாவது ஆண்டு நிறைவு விழா 2015 காணொளிகள்

பூமகள் கற்கை மையத்தின் இரண்டாவது ஆண்டு நிறைவு விழா 2015

பூமகள் கற்கை மையம்- பூமகள் முன்பள்ளி இரண்டாம் ஆண்டு நிறைவு விழா  பூமகள் நற்பணி மன்றம் நடாத்திய பூமகள் கற்கை மையம்- பூமகள் முன்பள்ளி இரண்டாம் ஆண்டு நிறைவு விழாவானது 08-02-2015 அன்று ஞாயிற்றுக்கிழமை பிற்பகல் 2.00 மணியளவில் இனிதே பூமகள் கற்கை மைய வளாகத்தில் நடபெற்றது .நிகழ்வின் காணொளிகள் உங்கள் பார்வைக்கு தொடரும்.....

காணொளிகள்

 

காணொளி பாகம் 5

காணொளி பாகம் 4

 

காணொளி பாகம் 3

காணொளி பாகம் 2

காணொளி பாகம் 1