யாழில் 1ம் இடம்பெற்ற அருணோதய கல்லூரி மாணவன்

யாழில் 1ம் இடம்பெற்ற அருணோதய கல்லூரி மாணவன்

இவ்வாண்டு இடம்பெற்ற தரம் 05 புலமைப் பரிசில் பரீட்சையில் யாழ் மாவட்டத்தில் இருந்து தோற்றி முதலாம் இடம் பெற்ற மூன்று மாணவா்களில் ஒருவரான அருணோதய கல்லூரி மாணவன்  பரமேஸ்வரன் சஞ்சய்  192 புள்ளிகள் .

இக்கல்லூரியில் இருந்து இம்முறை 16 மாணவர்கள் புலமைப் பரிசில் பரீட்சையில் சித்தி அடைந்து உள்ளனர்.

1.ப.சஞ்சய்- 192புள்ளி
2.க.மகிந்தன்- 182
3.ப.திவாரகா- 182
4.உ.மதுசனா- 181
5.உ.பௌத்திரி-176
6.ஒ.ஆன்ஜீனுயா-175
7.சி.விதுர்சனன்-171
8.சி.இவாஞ்சலின்-170
9.சி.ஜனனி- 168
10.சோ.அபிசா-167
11.இ.றெமி- 163
12.வி.மேனுஜா-162
13.மு.அபிநயா-161
14.பு.சர்மி- 158
15.ச.சமீரா- 158
16.பி.துசாந்தினி-158