11வது பிறந்த நாள் வாழ்த்து. கதூஷன் (23.01.2015)

11வது பிறந்த நாள் வாழ்த்து. கதூஷன் (23.01.2015)

அச்சுவேலியை பிறப்பிடமாகவும் சுவிஸ் சூரிச்சை வதிவிடமாகவும் கொண்ட குகனேந்திரன் விஜிதா தம்பதிகளின் தவப்புதல்வன்  கதூஷன் இன்று வெள்ளிக்கிழமை (23.01.2015) தனது 11 வது பிறந்தநாளை காணுகின்றார் .இவரை இவரது அப்பா (குகனேந்திரன்)அம்மா (விஜிதா) தங்கை (சபீனா) மற்றும்  அப்பம்மா.தாயகத்திலுள்ள அம்மப்பா,அம்மா .
மற்றும் பெரியப்பாமார் ,பெரியம்மாமார் .பிள்ளைகள்.மற்றும் மாமா மாமி ,சித்தப்பாமார் சித்திமார்.பிள்ளைகள்
மற்றும் உறவினர்கள் நண்பர்கள் இவரை பல்லாண்டுகாலம் நீடுழி வாழ்கவென வாழ்த்துகின்றனர்.

            

இவரை சிறுப்பிட்டி இன்போ இணையமும்  பல்லாண்டுகாலம்   வாழ்க வாழ்கவென வாழ்த்தி நிற்க்கின்றது