5 வது பிறந்த நாள் வாழ்த்து. சபீனா (12.11.2015)

5 வது பிறந்த நாள் வாழ்த்து. சபீனா (12.11.2015)

அச்சுவேலியை பிறப்பிடமாகவும் சுவிஸ் சூரிச்சை வதிவிடமாகவும் கொண்ட குகனேந்திரன் விஜிதா தம்பதிகளின் தவப்புதல்வி சபீனா இன்று(12.11.2015) தனது 5 வது பிறந்தநாளை காணுகின்றார் .இவரை இவரது அப்பா (குகனேந்திரன்)அம்மா (விஜிதா) அண்ணா (கதூஷன்) மற்றும்  அப்பம்மா.தாயகத்திலுள்ள அம்மப்பா,அம்மா .
மற்றும் பெரியப்பாமார் ,பெரியம்மாமார் .பிள்ளைகள்.மற்றும் மாமா மாமி ,சித்தப்பாமார் சித்திமார்.பிள்ளைகள்
மற்றும் உறவினர்கள் நண்பர்கள் இவரை பல்லாண்டுகாலம் நீடுழி வாழ்கவென வாழ்த்துகின்றனர்.

இவரை சிறுப்பிட்டி இன்போ இணையமும்  பல்லாண்டுகாலம்   வாழ்க வாழ்கவென வாழ்த்தி நிற்க்கின்றது

வாழ்த்துக்கள்

 

 

4 வது பிறந்தநாள் வாழ்த்து சபீனா (12.11.2014)